Lepení pomocí UV lampy jednosložkovým UV-lepidlem

K vytuhnutí dochází působením ultrafialového záření(UV) o vlnové délce 315-400 nm nebo aktivováním povrchu (katalizátorem), výsledný spoj je čirý, vysoce transparentní a velmi pevný.